Visualizer uddannelsen

Visualizer-uddannelsen er en 2-årig videregående akademi-uddannelse, som er blevet til i et samarbejde mellem Teknisk Skole, Tietgen-skolen samt erhvervslivet.

Uddannelsen er med nogle få justeringer nu gjort landsdækkende under navnet "multimedie-designer".

Uddannelsen giver de studerende en bred viden indenfor design, 3D, programkonstruktion, kommunikationsplanlægning, reklameteknik, TV-fortælleteknik, virksomheden, design, m.v.
Desuden kan de studerende specialisere sig inden for de valgfag, der udbydes af skolen.

En stor del af undervisningen er projektorienteret, da der lægges stor vægt på de studerendes evne til at samarbejde.

1 2 3 4